Projektledning

1 november, 2015

Props var min första modell som utvecklades under 90-talet av Ericsson där jag jobbade, och som senare såldes till Semcon och nu heter den XLMT. Den är en generellt metod som täcker in WBS och nätverkskartor i stort. Jag har under senare år fyllt på med Lean och Scrum för att täcka in de agila metoderna.

bkpam236554_props_small              bkpam236554_props            bkpam236554_props_600x400

PROPS är en metod framtagen av Ericsson på 90-talet. Den inkluderar både Tollgates och Milestones tillsammans med väl sammanhängande dokument. PROPS som modell köptes senare av Semcon och heter numera XLPM (länk). Det som denna modellen gjorde, var att se på helheten från idé till efter lansering. Det klassiska U’et har ersatts med cirklar men modellen fokuserar fortfarande från ax till limpa – och lite till.

Jag lärde mig denna modell under senare delen av 90-talet. Den har varit till grund för mitt tänk i projekt, dels för att ta reda på vart man är, dels för att lägga upp ett projekt utan att för den delen glömma något steg.

LEAN är från början från verkstadsmiljön där man t ex använde JIT (Just In Time) som nu har etablerats som Lean och blivit en accepterad metod (egen slutledning). Jag har tagit till mig Atlas Copco Secorocs anpassade Lean, men läser snabbt in mig på hur ditt företag har anpassat Lean till sin organisation.Lean är till för att minimera och ta bort slöseri i en organisation. För utvecklingsprojekt betyder det t ex ledtid i form av väntan på en annan organisation. För verkstadsindustri betyder det istället t ex att hantera lagret på ett bättre sätt.

Som en del i detta behöver man ser över sina egna processer. Ser man inte i vilket flöde man arbetar, är det svårt att se var man ska förbättra. En kartläggning av organisationen (funktioner, positioner) tillsammans med t ex arbets-, informations-, avvikelserutiner gör att man kan se luckor eller behov. I Lean använder man aktivitetstavlor som det finns både bra fysiska och elektroniska exempel av.

bkpam236554_scrumSCRUM utvecklades som svar på IT industrin tog fasta på den sk “vattenfallsmetoden” som inte såg till kundens behov i den utsträckning som kanske skulle behövas. Genom fokusgrupper och ett annat sätt att tänka än att uppnå tidsramar eller färdiga resultat kom Scrum att sprida sig även utanför IT verksamhetens gränser.

Här tittar man t ex på Burndown chart, Knowledge backlog och Velocity för att följa verksamheten. Målet är inte en färdig produkt till ett visst datum, utan snarare att uppnå (något) resultat på en viss (använd) tid. Man behöver inte ha alla parametrar i organisationen för att genomföra detta, utan med lite eftertanke hur man ska hantera en implementerad modell så går det att ta till sig grunderna i Scrum.

bkpam236554_pdcaPlan – Do – Check – Act är en bra enkel modell på hur man kan sköta kontinuerliga förbättringar.

1. Planera efter målet

2. Ta rätt steg att uppnå

3. Gick det som tänkt?

4. Ändra eller fortsätt!