Om Annika Thunberg

Projektledare

Började redan 1997 och har fortsatt att agera som projektledare i stora och små projekt. Början och slut, aktivt drivet och med resultat. 

Se mer på www.linkedin.com/in/thunberg 

Entreprenör

Annika har startat flera verksamheter där FagerstaBo Möbler var den första och Slipparinga den mest framstående. Popcornhjärnan går dock inte att stänga av så det är fler projekt som är på gång, än vad som är genomförbara. 

Annika har blivit bra på att utvärdera affärsidéer tack vare detta tillstånd, och alternativkostnaderna samt uträkningar per idé landar minst 80-90% rätt i alla överslagsräkningar. 

Företagsledare

Slipparinga är uppbyggd kring idén om gig-ekonomi och virtuella organisationer. Marknadsföring, organisation, leveranser – både dess processutveckling och genomförande samt tillhörande IT-system är alla designade för att bäst verka kring virtuella högfunktionella grupper.