Om projektledning – PROPS

Props var min första modell som utvecklades under 90-talet av Ericsson där jag jobbade, och s generellt metod som täcker in WBS och nätverkskartor i stort. Jag har under senare år fyllt på m

PROPS är en metod framtagen av Ericsson på 90-talet. Den inkluderar både Tollgates och Milest som modell köptes senare av Semcon och heter numera XLPM (länk). Det som denna modelle klassiska U’et har ersatts med cirklar men modellen fokuserar fortfarande från ax till limpa

Jag lärde mig denna modell under senare delen av 90-talet. Den har varit till grund för mitt tänk i ett projekt utan att för den delen glömma något steg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *